1.ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าทางร้านค้า จะเก็บ เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ และ ช่องทางการติดต่อเท่านั้น

2.การเก็บข้อมูลคุณลูกค้าจัดทำขึ้นเพื่อแจ้ง Promotion หรือ สิทธิพิเศษเท่านั้น

3.ทางร้านค้าจะจัดเก็บข้อมูลคุณลูกค้า เป็นระยะเวลา 2 ปี

4.หากคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่องทางการติดต่อ ให้แก่ทางร้านค้าจัดเก็บข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 

5.ทางร้านค้าจะไม่ส่งต่อข้อมูลคุณลูกค้าให้กับบุคคลอื่น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต.

 

Powered by MakeWebEasy.com